Warunki korzystania

Nasze zasady:

Korzystając z tej Usługi, musisz zawsze zachowywać się w sposób uprzejmy i pełen szacunku. Ponadto zobowiązujesz się że nie będziesz:

 • działać w zwodniczy sposób m.in. podszywając się pod jakąkolwiek osobę;
 • Nękać lub prześladować inną osobę;
 • Szkodzić lub wykorzystywać nieletnich;
 • Rozpowszechniaj „spam”;
 • Zbierać informacje o innych
 • Reklamować lub zachęcaj innych do zakupu dowolnego produktu lub usługi w ramach Witryny (chyba że jesteś oficjalnym partnerem lub reklamodawcą i masz z nami pisemną umowę).

Właściciel Serwisu ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania wszelkich zachowań i treści przesyłanych do Serwisu.


Członkostwo

REJESTRACJA: Aby w pełni korzystać z Usługi, musisz zarejestrować się jako członek, podając nazwę użytkownika, hasło i ważny adres e-mail. Musisz podać pełne i dokładne informacje rejestracyjne oraz powiadomić nas, jeśli Twoje dane ulegną zmianie. Jeśli jesteś firmą, instytucją rządową lub organizacją non-profit, osoba, której adres e-mail jest powiązany z kontem, musi mieć uprawnienia do związania tego podmiotu niniejszą Umową.

NAZWA UŻYTKOWNIKA: Zachęcamy do nie używania swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Jeśli jesteś firmą, instytucją rządową lub organizacją non-profit, musisz użyć rzeczywistej nazwy swojej organizacji. Nie możesz używać czyjegoś imienia, nazwiska, które narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, lub nazwiska, które jest nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw.

BEZPIECZEŃSTWO KONTA: Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie, w tym wszelkie działania nieautoryzowanych użytkowników. Nie możesz pozwolić innym na korzystanie z Twojego konta. Musisz chronić poufność swojego hasła. Jeśli korzystasz z komputera, do którego mają dostęp inne osoby, po skorzystaniu z Usługi musisz wylogować się ze swojego konta.


Ograniczenia dotyczące treści

Nie możesz przesyłać, publikować ani przesyłać masowo żadnych filmów, obrazów, tekstów, nagrań dźwiękowych ani innych prac, które:

 • Narusza prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich (np. znak towarowy, prawa do prywatności itp.);
 • Zawiera treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornografię (jednak pod warunkiem, że dozwolona jest nagość o charakterze nieseksualnym);
 • Zawiera treści nienawistne, zniesławiające lub dyskryminujące lub podżega do nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy;
 • wykorzystuje nieletnich;
 • Przedstawia czyny niezgodne z prawem lub skrajną przemoc;
 • Przedstawia okrucieństwo wobec zwierząt lub skrajną przemoc wobec zwierząt;
 • Promuje nieuczciwe programy, programy marketingu wielopoziomowego (MLM), programy szybkiego wzbogacania się, gry i hazard online, prezenty pieniężne, pracę w firmach domowych lub wszelkie inne podejrzane przedsięwzięcia zarobkowe; lub narusza jakiekolwiek prawo.